HLUŠICE20. dubna 2017

 Pravidelná návštěva dětí třetí třídy za účelem vrácení a půjčení nových knížek.

 

21. března 2017

Dnes do místní knihovny dorazily děti z místní družiny základní školy v doprovodu paní učitelky D. Křivánkové a Mgr. M. Piroutkové. S dětmi jsme besedovaly o knižních ilustracích a spisovatelích. Seznámila jsem děti s uspořádáním knihovny a  vysvětlila jsem jim princip půjčování knížek. Překvapilo nás, s jakým zájmem si děti první třídy knížky prohlížely a nakonec se skoro všechny staly malými čtenáři. Dětí bylo čtrnáct.


16. března 2017

 V rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů knihovnu navštívily opět děti z třetí třídy. Rády si prohlédly a vypůjčily nové knížky z výměnného fondu. Děti mají za domácí úkol z vypůjčených knih zpracovávat referáty, každý měsíc nový. 

 

14. února 2017

Proběhla další návštěva třetí třídy, účast 18 dětí.


10. ledna 2017

 Stalo se již pravidlem že přichází třetí třídy zdejší základní školy za účelem půjčování knih. S dětmi přichází paní učitelka Mgr. Petráčková. Celkem bylo 19 dětí. 

 

6. června 2016

Knihovna vyhlašuje soutež ve čtení. Určeno pro začínající čtenáře prvních tříd. Podrobnosti se dozvíte v knihovně.

 

9. března 2016

V rámci akcí Března měsíce čtenářů již tradičně navštívila knihovnu mateřská škola. Beseda Poprvé v knihovně slouží k základnímu seznámení dětí s knihovnou a vším, co zde mohou objevovat.

 

3. března 2016

Pravidelná upoutávka na nové knihy pro 2. třídu základní školy.

 

17. února 2016

V knihovně proběhla beseda pro dětské čtenáře nad oblíbenými pohádkami. Co zajímá dnešní děti, co četli jejich rodiče a na co vzpomínají prarodiče.

 

Březen 2014

V  rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů knihovnu navštívila 1. třída zdejší ZŠ. Byla pro ně připravena lekce knihovnicko informační výchovy. Součástí besedování bylo samozřejmě spoustu soutěžení a povídání o ilustracích a ilustrátorech, o knížkách a spisovatelích.

"Virtuální" prohlídka knihovny

Rekonstrukce budovy byla dokončena na začátku roku 2006.

Abyste se dostali do knihovny, musíte vystoupat do prvního patra.

A takhle to vypadá u nás v knihovně

   

A obrázek pro Vás, kteří chcete využít naší internetovou stanici

aktualizováno: 21.5.2017