HLUŠICE

Současnost

Knihovní fond je bohatě zásoben výměnnými soubory ze Střediskové knihovny ve Smidarech. K tomu můžeme čtenářům nabídnout novinky i díky knižním darům knihovně. 

Knihovna má přes 1700 svazků knih, nabízí 5 titulů odebíraných periodik a své služby rozšířila i nabídkou CD-ROMů.

Ke konci roku 2005 proběhla celková rekonstrukce budovy a od měsíce ledna 2006 knihovna funguje v nově upravených prostorách.

Na zakoupení PC do knihovny byl v roce 2003 na základě žádosti do dotačního titulu Veřejné informační služby knihovnen získán příspěvek         10 000,- Kč. Veřejná internetová stanice v knihovně vznikla v roce 2003 díky připojení k internetu a zřízení pevné přípojky k telekomunikačnímu zařízení zdarma z grantového projektu Ministerstva kultury a Ministerstva informatiky ČR PIK (Projekt internetizace knihoven).

 

Historie

V roce 1817 nechala tehdejší majitelka obce Hlušice Rosina Colloredová vystavět budovu školy. Tato budova stojí dodnes, má číslo popisné 51, sídlí v ní obecní úřad a v 1. patře naše knihovna.


Rodáci

Jaroslav Kolman Cassius (1883 Hlušice- 1951)

Novinář, redaktor Lidových novin a Poledního listu. Básník, beletrista, publicista, kritik.

*****

Oldřich Říha (1911 Hlušičky - 1974)

Profesor obecných novověkých dějin, historik, archivář, dokumentarista. Ředitel Ústavu čs. a světových dějin ČSAV Praha.

*****

Zdeněk Dvořák ( 1897 Hlušice - 1943)

Akademický sochař a medailér. Žák Josefa Mařatky a Bohumila Kafky. Přítel Vladislava Vančury a Bedřicha Václavka.

aktualizováno: 21.5.2017