HLUŠICE
 Výpůj?ní doba knihovny

 

        pond?lí         

    zimní ?as  

 od 14,00 do 17,00 hod

  letní ?as

 od 17,00 do 20,00 hod

P?ístup k ve?ejnému internetu

 • ve výpůj?ní dob? knihovny
 • po dohod? kdykoliv

Služby knihovny jsou zdarma!

 • prezen?ní a absen?ní výpůj?ky vlastního knihovního fondu i vým?nného knihovního fondu ze St?ediskové knihovny Smidary
 • bezplatný ve?ejný internet
 • meziknihovní výpůj?ní služba - je možno zajistit výpůj?ku titulu, který nemáme ve vlastním fondu, na vyžádání z jiné knihovny
 • nabídka CD-ROMů - encyklopedie Vesmír, P?íroda, Historie, Jazyky...
 • výpůj?ky periodik
    • ?ty?lístek
    • Sluní?ko
    • Bravo
    • VTM
    • Praktická žena
    • Zahrádká?

 

 • v r. 2007 bylo obecním ú?adem Hlušice zakoupeno 23 nových knih,

        p?evážn? encyklopedií: -Sv?tová enc. objevitelů

                                              -100 nejv?tších p?írodních katastrof

                                              -Enc. druhé sv?tové války

                                              -Enc. pokojových rostlin

                                              -Enc. o po?así

                                              -Starov?ký egypt

                                              -Atlas sv?ta

 

 •   Nové d?tské knížky: - D?ti z Bullerbynu (A. Lindgrenová )

                                            - O chytré kmot?e lišce ( J. Lada )

                                            - O letadélku Kán?ti ( B. ?íha )

                                            - Kubula a Kuba Kubikula ( V. Van?ura )

 

    T?šíme se na vaši návšt?vu !

 

 

 

 

 

aktualizováno: 21.5.2017